Loading page...

fogyasztó

Ki minősül fogyasztónak?

A Ptk. alapján fogyasztónak az a természetes személy számít, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el a szerződés megkötése során. A hatályos jogszabályok kiemelten védik a fogyasztók érdekeit, sokszor más szabályok vonatkoznak a fogyasztókra és a vállalkozásokra. A fogyasztói szerződésnek speciális szabályai vannak, és az NFH is kiemelten ellenőrzi az olyan – főleg elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos, vagy valamilyen szolgáltatást nyújtó – honlapokat, amelyek célközönsége a fogyasztók körébe tartozik.