Loading page...

2016. január 1-től ismét változik az Info tv

Hírek Információk

2016. január 1-i hatállyal két helyen is módosul az Infotv. A módosítás minden olyan honlapot érint, amely adatot kezel, ezért mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy az adatkezelési tájékoztató megfelel-e a módosításnak.

A törvénymódosítással érintett rész (az érintettek jogiról és jogorvoslati lehetőségeikről való tájékoztatás) az érintettek jogai és érvényesítésükre vonatkozó fejezetben meghatározott 30 napos tájékoztatási határidőt 25 napra csökkenti.

Az Infotv. alapján az adatkeléssel kapcsolatos tájékoztatók kötelező eleme az érintettek jogairól és érvényesítésükről szóló tájékoztatás így a honlap tulajdonosok széles körét érinti, hiszen ennek megfelelően a már meglevő adatkezelési tájékoztatókat módosítani kell.

A módosításokról részletesen:

Az Infotv. (2011. évi XCII. törvény) „Az érintettek jogai és érvényesítésük” című fejezet változott két helyen. A 15. § alapján az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást a kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységről. Az adatkezelőnek az érintett erre vonatkozó kérelme esetén eddig 30 napon belül kellett megadnia a tájékoztatást, ez a 30 napos határidő 2016. január 1-től 25 napra változik.

Szintén 30 napról 25 napra csökken az a határidő, amely alatt az adatkezelőnek tájékoztatnia kell az érintettet, hogy nem teljesíti az adatok helyesbítésére, törlésére vagy zárolására vonatkozó kérelmét.

Honlapja érintett?

Kattintson a megoldási lehetőségekért:

Megoldások